تعبیر خواب

تعبیر خواب جستجوگری

0 0
Read Time:6 Minute, 47 Second

تعبیر خواب جستجوگری حقیقت از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد. گاهی جستجوگر در خواب به دنبال یافتن خویشتن حقیقی است. جستجوگری میتواند نماد یافتن آگاهی باشد. در این تحلیل به تعبیر خواب بانوی جوانی پرداخته‌ایم که به دلیل ناآگاهی و بی‌خبری،سالها علیرغم عدم رضایت از زندگی زناشویی خود، دچار انفعال و بی عملی بوده است. این تعبیر خواب میتواند شما را در تحلیل خوابهای شخصی خودتان یاری دهد.

یادآوری!

  • تمامی اجزاء و محتویات خواب در واقع بخشهای مختلف ناخودآگاه ما هستند که در قالب افراد و یا وقایع مختلف در خواب نمود پیدا میکنند.
  • تنها شخص رؤیابین قادر خواهد بود تعبیر خواب خود را درآورد. شخص تحلیلگر با راهنمایی و ذکر نقاط قوت خواب رؤیابین را در مراحل تعبیر خواب یاری میدهد.

مضمون خواب

با شیوا و دایی حسین توی کوچه‌های قدیمی که شیب داشت راه میرفتیم. من حالت گردش و بی خیالی داشتم ولی اونها انگار دنبال یک چیزی(یک آگاهی)بودند. با هم وارد خانه مادربزرگ مادرم شدیم. توی اتاق بودیم که اون دو نفر رفتند توی انباری. من داشتم اشیاء توی طاقه را نگاه میکردم.(چراغ نفتی) یکباره هر دو نفر بیرون آمدند انگار که حقیقتی که به دنبال اون بودند را پیدا کرده بودند و شک و یا تعجب کرده بودند. یک طومار قدیمی در دست داشتند که از پوست بود، آن را باز کردم عکس خودم روی آن طومار قدیمی بود. عکس خودم شبیه دختران قدیمی (با ابروهای پیوسته).

ناگهان برگشتم سمت در ورودی مامانم و مامان بزرگش آنجا نشسته بودند. هر دو شبیه یکدیگر بودند. در عیم حال که خودشان بودند یکدیگر هم بودند. سفره وسط اتاق پهن بود. علی محمد و میلاد داشتند از من مراقبت میکردند که یکی مرا نبرد. اما انگار خودم دلم آن آدم را میخواست و منتظرش بودم. دم پنجره اتاق ایستاده بودم که یکدفعه پرده سفید آمد پایین و منو پیچید به خودش و بالا برد. حس توی رحم بودن را داشتم . دو صحنه مختلف از آن یادم هست. رحم مادر؛ قرمزی آن فضا و بند ناف و لحظه آخر کهکشان، رنگهای بنفش و سرخ آبی که توی هم پیچیده شده بودند. انگار همه هستی و آگاهی جهان را به من نشان داده بودند.( البته چیزی از آن به یاد ندارم.) بعد پرده باز شد و به آرامی مرا بر زمین گذاشت. در یک اتاق دیگر مامانم پای یک مریض نشسته بود، شکل مومیایی بود. انگار از جهان دیگر امده بود و من باید می بوسیدمش و بهش محبت میکردم که خوب بشه و انگار اگر خوب میشد تبدیل به یک مرد خاص و زیبا میشد. پایان خواب

ناشناس

وضعیت زندگی رؤیابین در زمان دیدن این خواب

رؤیابین در زمان دیدن این خواب، زندگی زناشوئی پیچیده‌ای را تجربه میکرده است. او با همسر خود مشکلات فراوانی داشته و برای جدایی از همسرش دچار شک و تردید بوده است. رؤیابین معتقد است که همسرش به مدت چندین سال، او را به اسارت گرفته بوده است.

تعبیر خواب جستجوگری

در مقاله تعبیر صحیح خواب بر اساس تئوری پرفسور یونگ گفتیم که تمامی افراد و شخصیتهایی که در خواب ما ظاهر میشوند بخشی از ناخودآگاه ما هستند که در قالب افراد مختلف ظاهر میشوند و قصد ارسال پیام به ذهن آگاه ما را دارند.

برای درک مفهوم ناخودآگاه، خواندن این مطلب میتواند مفید باشد.

فضای ابتدای خواب جستجوگری برای یافتن حقیقت را نشان میدهد. دو نفر رؤیابین را در حین این جستجو همراهی میکنند. در واقع رؤیابین به عنوان یک ناظر ماجرا، در حالت بیخیالی و سرخوشی، به دنبال آن دو نفر که جستجوگر حقیقت هستند وارد خانه مادربزرگ رؤیابین میشوند. قدم زدن در کوچه‌های قدیمی برای رؤیابین یادآور تفریح و سرگرمی است.

تحلیل جزئیات خواب جستجوگری

شیوا و حسین

دو نفر به نامهای شیوا و حسین به دنبال یک آگاهی هستند. شیوا دوست دوران کودکی رؤیابین است. حسین دایی شیواست. برای رؤیابین دایی حسین شخصیتی قضاوتگر را تداعی میکند. میتوان این دو شخصیت را تعامل دو جنبه زنانه و مردانه رؤیابین دانست که در کنار هم به دنبال یک حقیقت هستند.

در زمانی که رؤیابین این رؤیا را دیده است درگیر تصمیمگیری برای جدایی و یافتنِ خود حقیقی‌اش بوده است. شخصیت جدیدی در حال تقلا برای متولد شدن بوده است. برای زایش این شخصیت جدید رؤیابین، ناخودآگاه او نیازمند همکاری دو انرژی زنانه و مردانه (آنیما و آنیموس) درون وی بوده است. پیوند و همراهی این دو بخش زنانه و مردانه نشان از تعادل و تجمع این دو انرژی، برای ساختن یک آگاهی جدید است.

برای درک مفهوم آنیما و آنیموس این مطلب مفید است.

جستجو در پستوی خانه

پستو (انباری) را میتوان نماد پستوی پنهان ناخودآگاه دانست. بخشی که سرکوب شده و از دیده‌ها پنهان شده است. دو جستجوگر حقیقت با ورود به پستوی خانه، در تلاش هستند آن حقیقت گمشده را پیدا کنند. پستو برای رؤیابین نماد تاریکی است و تاریکی دقیقا” نماد ناخودآگاه است.

طاقچه و چراغ نفتی

در حال که آن دو انرژی زنانه و مردانه در پستوی خانه در حال جستجوی حقیقت هستند، رؤیابین به عنوان ناظر بیرونی در حال تماشای یک چراغ نفتی روی طاقچه خانه مادربزرگ است. طاقچه برای رؤیابین نماد کجکاوی است. رؤیابین در بیداری به زندگی معمولی و کسالت باری که با همسرش دارد بسنده نمیکند و به دنبال کنجکاوی برای کشف جهانی دیگر است.

چراغ نفتی برای رؤیابین نماد روشنایی است. چراغی که با آتش تاریکی را روشن میکند و بینایی را به ما بازمیگرداند.

طومار قدیمی

دو جستجوگر از پستوی خانه بیرون میآیند در حالی که یک طومار قدیمی در دست دارند. به نظر میآید آنها موفق به کشف حقیقت شده‌اند. طومار برای رؤیابین نماد زندگیهای گذشته اوست. رؤیابین طومار را باز میکند عکسی از او روی طومار نقش بسته است. میتوان این بخش خواب را به تولد دوباره رؤیابین ربط داد. عکس دختری با ابروهای پیوند که باکره‌گی را به ذهن می‌آورد. در حقیقت این یافته شدن به دست دو جستجوگر در پستوی خانه( ناخودآگاه)  نشان از زایش دوباره رؤیابین است. زایشی که حاصل پیوند دو نیروی زنانه و مردانه درون اوست.

در حقیقت پیوند خصوصیات این دو جنبه وجودی است که به هر شخصی این جرأت و اراده را می‌دهد که دست به تولد دوباره خود بزند.

پرده سفید و کهکشان

درست پس از پیدا شدن حقیقت توسط دو جستجوگر و زایش دوباره رؤیابین، پرده سفید پایین میآید و رؤیابین را در خودش می‌پیچد و به بالا می‌برد. پرده سفید برای رؤیابین نماد پاکی است. رؤیابین از زمین و آگاهی محدود زمینی جدا می‌شود و به سمت آسمان و کهکشانهای نورانی و رنگارنگ کشیده میشود.

در تعبیر خواب جستجوگری، رحم و جنین در حقیقت نماد زایش دوباره هستند.  برای رؤیابین فضای رحم و جنین نماد پاکی، اصالت و آرامش هستند. دنیای اصیلی که پس از پیدا شدن حقیقت در پستوی خانه، به آن وارد می‌شود. پس از تجربه جهان برتر رؤیابین به زمین بازمیگردد.

زمین را میتوان نماد زندگی دنیوی و مادی دانست که هر انسانی دارد و باید به آن تن دهد. در حقیقت رؤیابین پس از زایش دوباره در آسمان به زمین منتقل میشود تا زندگی زمینی خویش را از سر بگیرد. حضور مادر و مادربزرگ وی در خانه میتواند نماد باروری و خردمندی باشد.

نتیجه گیری کلی از تعبیر خواب جستجوگری

برای یونگ خوابها به دو بخش خوابهای کوچک و بزرگ تقسیم میشوند. این خواب را میتوان جزو خوابهای بزرگ دانست که از یک اگاهی فرازمینی خبر میدهد. همانطور که در روند خواب دیدیم رؤیابین پس از مدتی توانست به حس تردید و انفعال خود غلبه کند و با اقتدار  از همسر خود جدا شود. او موفق شد به هویت جدیدی از خود دست یابد. هویتی که منفعل و وابسته نیست و قادر است برای خودش تصمیم بگیرد و خوشبختی را جستجو کند.

تعبیر خواب جستجوگری این بانو می‌تواند ما را به درک لایه‌های عمیق و دقیق ناخودآگاه یاری دهد. درک این حقیقت که ناخودآگاه چطور میتواند از سطح آگاهی ذهنی ما به سطح اگاهی کیهانی پرواز کند و تمنای درونی ما را برای ما هویدا کند شگفت انگیز است.

مطالعه تحلیل خواب تاکسی و تحلیل خواب تغییر جنسیت میتواند برای شما مفید باشد.

چنانچه مایل هستید خوابهایتان را اینجا کامنت کنید تا در صورت امکان مورد بررسی قرار داده و در مجموعه بانک خواب بصورت ناشناس منتشر کنیم.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “تعبیر خواب جستجوگری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *