عقده‌های روانی

خوبیهای احساساتی نبودن

کنترل احساسات از جمله مهارتهای لازم برای توسعه فردی است. افرادی که تحت تأثیر هیجانات و احساسات دست به عمل می‌زنند اغلب موجبات پشیمانی خود را فراهم میکنند. در این نوشته به معرفی «تئوری تفکّر خنثی» و نقش آن در کنترل احساسات می‌پردازیم. در عین حال ارتباط عقده‌های روانی در مکتب پرفسور یونگ با کنترل …

خوبیهای احساساتی نبودن ادامه »

روانشناسی انکار حقیقت

سریال چرنوبیل روایت مصیبتی تاریخی است. در سال 1986 در شمال کشور اوکراین، در نزدیکی شهری به نام پریپیات، فاجعه‌ای اتمی رخ داد. رآکتور هسته‌ای چرنوبیل به دلیل یک اشتباه انسانی، از کنترل خارج و منفجر شد. در این نوشته، با نگاهی روانشناسانه، به شخصیت‌شناسی افراد و شرح عوامل مختلف در بروز این فاجعه هسته‌ای …

روانشناسی انکار حقیقت ادامه »

عقده مادر چه بلایی به سرمان می‌آورد؟

در مقاله مربوط به شناخت جهان ناخودآگاه گفتیم که ناخودآگاه بخش عظیمی از روان انسان را تشکیل می‌دهد. جهانی کمتر شناخته شده که از دسترس بخش خودآگاه ذهن دور است. بر اساس تئوری پرفسور یونگ ناخودآگاه خودش به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود. ناخودآگاه شخصی ناخودآگاه جمعی ناخودآگاه فردی یا شخصی ناخودآگاه شخصی از یکسری …

عقده مادر چه بلایی به سرمان می‌آورد؟ ادامه »