Posted in سفر قهرمانی شخصیت‌شناسی مردان

درخواست کمک، درسی که از کودکان یاد میگیریم.

درخواست کمک، برای کودکان امری ساده و بدیهی است. برای ما بزرگسالان اما درخواست کمک از دیگران سخت و پیچیده  است. در این مطلب میخوایم…

ادامه مطلب ... درخواست کمک، درسی که از کودکان یاد میگیریم.
Posted in اسطوره‌شناسی یونان تئوری پرفسور یونگ شخصیت‌شناسی مردان

نقش مهم آنیما و آنیموس در روان انسان

روانکاوی یونگ انسان را از پایه دوجنسی میداند . پرفسور یونگ معتقد است که در روان هر مردی بخش مونث و در روان هر زنی…

ادامه مطلب ... نقش مهم آنیما و آنیموس در روان انسان
Posted in اسطوره‌شناسی یونان شخصیت‌شناسی مردان

همخانه آپولو تایپ

خصوصیات اخلاقی مردان و زنان به طور دقیق در تئوری پرفسور کارل گوستاو یونگ مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار با شرح عینی…

ادامه مطلب ... همخانه آپولو تایپ
Posted in اسطوره‌شناسی یونان تحلیل روانکاوانه‌ی فیلم شخصیت‌شناسی مردان

تحلیل شخصیت مردان در فیلم “کتاب سبز”

تحلیل شخصیت مردان و زنان با استفاده از کهن‌الگوهای یونان از مفاهیم پایه‌ای روانکاوی یونگ است. شناخت تیپ شخصیتی مردان بر اساس کهن‌الگوهای یونان از…

ادامه مطلب ... تحلیل شخصیت مردان در فیلم “کتاب سبز”
the game film
Posted in اسطوره‌شناسی یونان تحلیل روانکاوانه‌ی فیلم شخصیت‌شناسی مردان

تحلیل روانکاوانه‌ی تیپ شخصیتی مردان در فیلم “بازی”

تیپ شخصیتی مردان یکی از موضوعات پایه‌ای روانکاوی یونگ است. در این نوشتار با تحلیل دقیق فیلم بازی اثر دیوید فینچر به آنالیز رفتارهای روانی…

ادامه مطلب ... تحلیل روانکاوانه‌ی تیپ شخصیتی مردان در فیلم “بازی”